Temelia biblică pentru Sabat

Devoțional zilnic

Este scris: „Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” (Matei 4:4)

Domnul Hristos S-a împotrivit ispitirilor vrăjmașului cu singura armă pe care soldatul crucii lui Hristos o poate folosi cu succes: „Stă scris.” Unde? În Vechiul și în Noul Testament. Cu aceste cuvinte, noi trebuie să ne apărăm pe noi înșine și să-i avertizăm şi pe alții, propovăduindu-le Cuvântul vieții.

Mulți oameni nu au înțeles niciodată că nu duminica este Sabatul despre care vorbește porunca a patra. Folosindu-și viclenia, Satana a ascuns acest lucru și a prezentat o zi obișnuită ca fiind sacră, făcând astfel ca întreaga lume să se facă vinovată înaintea lui Dumnezeu de călcarea Legii Sale. Mulți sunt cu totul în necunoștință de faptul că ei nu țin porunca a patra. Este esențial ca toți oamenii să caute adevărul în Cartea divină, care ne este călăuză, astfel ca ei să poată lua o decizie după ce sunt în cunoștință cu privire la ceea ce spune Dumnezeu în această chestiune. Oamenii au spus multe lucruri, însă noi nu ne putem întemeia credința pe cuvintele unor persoane. Sunt două aspecte ale acestei chestiuni. Pe de-o parte Dumnezeu Își prezintă Legea Sa, pe de altă parte Satana continuă să-și susțină sabatul său cel fals, contrafăcut. (…)

Duminica este un copil al papalității. Acesta a fost însă hrănit și crescut de lumea protestantă ca fiind o cerință autentică a lui Iehova; însă nu are temelie în Cuvântul lui Dumnezeu. Lumea creștină este pusă la probă prin felul în care se raportează la acesta. Dumnezeu îi îndeamnă pe oameni să cerceteze Scripturile pentru a găsi dovezi care să susțină păzirea duminicii. Cei care cercetează cu dorința de a afla adevărul vor descoperi că în trecut s-au bizuit pe tradiție și că au acceptat o instituție a papalității. (…)

Noi suntem răspunzători doar pentru lumina care strălucește asupra noastră. Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus ne pun la probă. Dacă suntem credincioși și ascultători, Dumnezeu Își va găsi plăcere în noi și ne va binecuvânta ca pe cei aleși ai Săi, poporul Său pus deoparte. Când abundă credința desăvârșită și iubirea desăvârșită, făcându-și lucrarea în inimile celor care sunt urmași ai lui Hristos, aceștia vor exercita o influență puternică. De la ei va emana lumină, împrăștiind întunericul din jurul lor, curățindu-i și înnobilându-i pe toți cei care ajung în sfera influenței lor și aducându-i la cunoștința adevărului pe toți cei care vor să fie iluminați și să meargă pe calea umilă a ascultării.

Binecuvântări mărețe le sunt promise acelora care sfințesc Sabatul lui Dumnezeu. – Review and Herald, 13 iulie 1897

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit