Toate națiunile sunt strânse la judecată

Devoțional zilnice 21 decembrie 2018

Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre. (Matei 25:32)

Judecata va avea loc în prezenţa tuturor lumilor, pentru că la această judecată conducerea lui Dumnezeu va fi apărată, iar Legea Sa va fi prezentată ca „sfântă, dreaptă şi bună”. Apoi, fiecare caz va fi hotărât şi se va pronunţa sentinţa în auzul tuturor. Păcatul nu va apărea astfel atractiv; va fi văzut în toată mărimea lui hidoasă. (Review and Herald, 20 septembrie 1898)

„Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui.” Fiecare faptă, mică şi mare, trebuie să fie făcută cunoscută. Ceea ce fusese considerat neînsemnat va apărea atunci aşa cum este. Cele două parale ale văduvei vor fi recunoscute. Paharul de apă rece oferit, vizitarea celor în temniţă, hrănirea celor flămânzi – fiecare act va aduce răsplata lui. Şi acea datorie neîmplinită, acel act egoist nu vor fi uitate. În sala de judecată aflată de jur împrejurul tronului lui Dumnezeu, fiecare lucru va apărea cu totul diferit decât atunci când a fost adus la îndeplinire. (…) Se va vedea că aceste plăceri şi satisfaceri egoiste au făcut din fiinţa umană un iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. (…) Dar nimeni nu trebuie să fie înşelat, şi nu vom fi dacă am luat poziţie hotărâtă de partea lui Hristos şi dacă am decis să-L urmăm atât în vremurile grele, cât şi în cele bune. (Review and Herald, 5 septembrie 1899)

Caracterul pe care noi îl manifestăm acum decide destinul nostru viitor. Fericirea cerului va fi găsită prin conformare faţă de voinţa lui Dumnezeu şi, dacă oamenii devin membri ai familiei regale din ceruri, aceasta se va realiza pentru că cerul a început să trăiască în ei încă de pe pământ. (…) Cei neprihăniţi vor lua cu ei în curţile de sus calităţile atrăgătoare şi capacităţile preţioase şi sfinţite, schimbând pământul cu cerul. Dumnezeu ştie cine este un cetăţean loial, credincios împărăţiei Sale de pe pământ, şi aceia care fac voia Sa aici pe pământ, aşa cum se face şi în ceruri, vor deveni membri ai familiei regale de sus. (Review and Herald, 26 martie 1895)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro