Toți cei împovărați de păcat sunt chemați să se înscrie în școala lui Hristos

DEVOTIONAL EXPLO 2 martie 2018

Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă. (Matei 11:28)

Astăzi vocea plăcută şi dulce a harului ajunge la urechile tale. Astăzi invitaţia Cerului îţi este adresată. Chiar astăzi în ceruri totul spune: „Vino!” (Review and Herald, 17 august 1869)

Vino, căci toate lucrurile sunt gata acum! Toţi cei care vor, să vină şi să ia apa vieţii fără plată! Acum este timpul când trebuie să ne dorim o simplitate copilărească, să ne dorim să vedem îndepărtate complet din mândria, deşertăciunea şi nebunia. Noi trăim în perspectiva judecăţii. Oamenii, bărbaţi şi femei, deopotrivă, vor avea nevoie de o putere mai mare decât orice ajutor omenesc pe care s-ar putea sprijini. Ei trebuie să se sprijine pe braţul cel puternic al lui Iehova. Noi aşteptăm acea zi când faptele oamenilor vor fi cercetate şi testate; şi dorim să fiţi şi voi gata. Facem un apel la voi să părăsiţi mândria lumii, deşertăciunea şi nebunia vieţii. Isus vă iubeşte. Lui Isus îi este milă de vol. Ostile îngereşti au fost trimise să vă slujească. Şi acum, când întreg cerul este interesat de voi, veţi fi şi voi interesaţi de voi înşivă? (Review and Herald, 17 august 1869)

Unii oameni par a se teme să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, de parcă ar avea îndoieli şi bănuieli. Ei se roagă ca Domnul să îi înveţe şi, cu toate acestea, se tem să acorde credit Cuvântului garantat al lui Dumnezeu şi să creadă că au fost învăţaţi de El. Atâta timp cât venim în umilinţă la cerescul nostru Tată, cu un spirit dispus să se lase învăţat, doritor şi binevoitor să înveţe, de ce să ne îndoim că Dumnezeu îşi va aduce la îndeplinire făgăduinţele? (…) Când ai căutat să cunoşti voia Lui, partea ta în această acţiune cu Dumnezeu este acum aceea de a crede că vei fi condus, călăuzit şi binecuvântat în a împlini voia Sa. (…) Domnul Hristos este Acela care îşi călăuzeşte astăzi poporul, arătându-i unde şi cum să lucreze. (CBAZŞ, vol. 3, p. 1155-1156)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro