Toți oamenii sunt atrași spre Mântuitorul înălțat

Devoțional zilnice 3 august 2018

Şi, după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii. (Ioan 12:32)

Niciodată n-a fost Isus mai cunoscut de oameni ca atunci când a atârnat pe cruce. El a fost înălţat de pe pământ ca să-i atragă pe toţi la Sine. În inimile multora dintre cei care au privit scena aceea a crucificării şi care au auzit cuvintele lui Hristos avea să strălucească lumina adevărului. Împreună cu loan, ei aveau să vestească: „Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii!” Au fost acolo oameni care nu aveau să-şi găsească odihna până când, cercetând Scripturile şi comparând pasaj cu pasaj, nu aveau să înţeleagă însemnătatea misiunii lui Hristos. Ei au înţeles că iertarea fără plată a fost acordată de Acela a cărui milă plină de bunătate cuprindea întreaga lume. Ei au citit profeţiile cu privire la Hristos şi făgăduinţele atât de îmbelşugate şi depline care arătau către un izvor deschis pentru luda şi Ierusalim. (Manuscript 45,1897)

Jertfa lui Hristos de ispăşire pentru păcat este marele adevăr în jurul căruia gravitează toate celelalte adevăruri. Pentru a fi corect înţeles şi apreciat, fiecare adevăr din Cuvântul lui Dumnezeu, de la Geneza şi până la Apocalipsa, trebuie studiat în lumina care se revarsă ca un râu de la Crucea Golgotei şi în legătură cu adevărul minunat şi central al ispăşirii Mântuitorului. Aceia care studiază sacrificiul minunat al Răscumpărătorului cresc în har şi în cunoştinţă.

Vă prezint marele, grandiosul monument al milei şi regenerării, al mântuirii şi răscumpărării: Fiul lui Dumnezeu înălţat pe crucea Calvarului. Aceasta trebuie să fie tema fiecărui discurs. (Manuscript 70,1901)

Isus invită şi atrage la Sine, prin Duhul Sfânt, inimile celor tineri şi celor vârstnici. (…) Când este predicat Hristos cel crucificat, puterea Evangheliei se demonstrează prin influenţa pe care o exercită asupra credinciosului. În loc de a rămâne mort în nelegiuire şi păcat, el este trezit la viaţă. (Youth’s Instructor, 19 ianuarie 1893)

Înălţaţi Omul de pe Calvar mai sus şi tot mai sus; există putere în înălţarea crucii lui Hristos. (Sfaturi pentru părinţi, educatori şi elevi, p. 434)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro