Tradiții nebiblice

Devoțional zilnice 8 ianuarie 2018

Şi aţi desfiinţat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. – Matei 15:6

De-a lungul secolelor, multe tradiţii nebiblice au fost apărate ecleziastic ca fiind adevăruri biblice absolute. Astfel de poziţii dogmatice au distorsionat mai multe învăţături biblice, au împiedicat înţelegerea adevărului şi au confundat credinţa cu credulitatea. Acest lucru a devenit evident în poziţia Bisericii Romano-Catolice în discuţiile despre geocentrism (centrat pe pământ) şi heliocentrism (centrat pe soare) ale secolelor al XVI-lea şi al XVII-lea.

Grecii din vechime credeau că pământul era în centrul sistemului solar, părere care a predominat la acea vreme. În contrast cu această viziune, astronomul polonez Nicolaus Copernicus sugera că soarele era în centru. În 1632, modelul heliocentric a fost susţinut într-o carte, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems, a astronomului şi fizicianului italian, Galileo Galilei (1564–1642). Neţinându-se cont de contribuţia sa majoră în lumea ştiinţei, Galileo a fost pedepsit de către Biserica Romano-Catolică pentru erezie.

În 22 iunie 1633, astronomul în vârstă de 70 de ani a mers înaintea Inchiziţiei din Roma, purtând cămaşa albă a celui pocăit. El a fost acuzat „cu vehemenţă de erezie, deoarece a crezut şi a susţinut doctrina – care este falsă şi contrară Scripturii sacre şi divine – că soarele este în centrul lumii şi acesta nu se mişcă de la est la vest, că pământul se mişcă şi nu acesta este în centrul universului”. Cartea lui Galileo a fost arsă şi a fost ţinut în arest la domiciliu până a murit, în 8 ianuarie 1642.

Oamenii susţineau că Biblia ne învaţă modelul geocentric. De exemplu, regele David spunea despre soare că este ca „un mire care iese din odaia lui de nuntă. […] Răsare la un capăt al cerurilor şi îşi isprăveşte drumul la celălalt capăt; nimic nu se ascunde de căldura lui” (Ps. 19:4-6).

Împăratul Solomon mai spunea că „soarele răsare, apune şi aleargă spre locul de unde răsare din nou” (Ecl. 1:5). Dar aceste versete sugerează ideea că pământul este în centrul sistemului solar? Nu neapărat.

Biblia nu foloseşte un limbaj ştiinţific. Chiar şi astăzi vorbim despre „răsărit” şi „apus”, fără a apăra un model geocentric. Atunci de ce ne-am aştepta ca Biblia să folosească un limbaj ştiinţific pe care nici chiar noi astăzi nu îl folosim în discuţiile noastre? Ar trebui să ne ferim să citim forţat în Biblie conceptele şi teoriile noastre moderne.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro