Transformat prin înnoirea minții

Devoțional zilnic 9 aprilie 2018

„Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi prin înnoirea minţii voastre ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută şi desăvârşită. (Romani 12:2)

Se vor întreba oare oamenii cum priveşte Dumnezeu făpturile pe care le-a făcut? El a format mintea omului. Noi nu avem niciun gând nobil care să nu vină de la El. El cunoaşte toată activitatea tainică a minţii omeneşti, fiindcă El a făcut-o. Dumnezeu vede că păcatul l-a înjosit pe om şi l-a degradat, dar El îl priveşte cu milă şi compasiune; pentru că vede că Satana îl ţine sub control. (General Conference Bulletin, 1 aprilie 1899)

Orice reformă adevărată începe prin curăţirea sufletului. Doar prin spălarea adusă de regenerare şi înnoirea minţii prin puterea Duhului Sfânt are loc o schimbare în viaţă. (Manuscript 95,1903)

Privind la Hristos, suntem schimbaţi. Dacă mintea se concentrează încontinuu asupra lucrurilor trecătoare, acestea ajung să ne absoarbă întru totul, afectând caracterul, astfel încât slava lui Dumnezeu este pierdută din vedere şi uitată. Ocaziile pe care le avem de a aprofunda lucrurile cereşti sunt trecute cu vederea. Viaţa spirituală moare. (…)

Fă din Dumnezeu singurul tău sprijin! Când lucrurile stau altfel, este timpul să te opreşti. Opreşte-te chiar acolo unde te afli şi schimbă ordinea lucrurilor! (…) Cu sinceritate şi cu sufletul flămând, strigă la Dumnezeu! Luptă-te cu forţele Cerului până când vei fi biruitor! Aşază întreaga ta fiinţă în mâinile Domnului: suflet, corp şi spirit, şi hotărăşte-te să fii instrumentul Său consacrat şi plin de iubire, însufleţit de voinţa Sa, controlat de mintea Sa şi umplut de Duhul Sfânt! (…) Atunci vei vedea lucrurile cereşti cu claritate. (Manuscript 24,1891)

Dacă vom permite minţii noastre să zăbovească mai mult asupra lui Hristos şi a lumii cereşti, vom găsi atunci un stimul puternic şi un sprijin în bătăliile pe care le purtăm în numele Domnului. Mândria şi iubirea pentru această lume îşi vor pierde puterea atunci când contemplăm slava acelei ţări mai bune, care în curând va fi casa noastră. Pe lângă frumuseţea lui Hristos, toate atracţiile lumeşti vor părea neînsemnate. (Solii pentru tineret, p. 113)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro