Trebuie să fim curați înăuntru și în afară

Devoțional zilnice 16 iunie 2018

Vă voi stropi cu apă curată şi veţi fi curăţiţi, vă voi curâţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri. (Ezechiel 36:25)

Pentru a fi plăcuţi lui Dumnezeu, conducătorii poporului trebuiau să dea o strictă atenţie condiţiilor sanitare ale armatelor lui Israel, chiar şi atunci când mergeau la luptă. Fiecare om, de la comandantul suprem până la cel din urmă soldat din armată, era în mod sacru dator să păstreze curăţenia personală şi în jurul său, pentru că israeliţii erau aleşi de Dumnezeu ca popor al Său deosebit. Ei erau îndatoraţi prin legământul sfânt să fie sfinţi la corp şi spirit. Ei nu puteau să fie nepăsători şi neglijenţi faţă de îndatoririle lor personale. Ei aveau datoria să fie curaţi din toate punctele de vedere şi să păstreze curăţenia. Ei nu puteau să îngăduie nimic neîngrijit sau nesănătos în jurul lor, nimic care ar fi poluat atmosfera. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1119)

Cele Zece Porunci rostite de Iehova la Sinai nu pot fi în inimile celor ce au obiceiuri dezordonate şi murdare. Dacă cei din vechiul Israel nu au putut să asculte proclamarea acelei Legi sfinte decât după ce au ascultat porunca lui Iehova şi şi-au spălat corpul şi hainele, cum poate să fie scrisă această Lege sfântă în inimile acelora care nu sunt curaţi ei înşişi, îmbrăcămintea sau casele lor? Este imposibil. (Review and Herald, februarie 1872) Cerul este un loc curat şi sfânt. Dumnezeu este curat şi sfânt. Toţi aceia care vin în prezenţa Lui trebuie să ia seama la instrucţiunile Lui şi să aibă trupul şi îmbrăcămintea în stare curată, nepătată, arătând în acest fel respect faţă de ei înşişi şi faţă de El. De asemenea, inima trebuie să fie sfinţită. Aceia care fac aceasta nu vor dezonora numele Lui cel sfânt, închinân-du-l-se în timp ce inimile lor sunt murdare, iar înfăţişarea lor în dezordine. Dumnezeu vede aceste lucruri. El vede pregătirea inimii, a gândurilor şi curăţenia (…) acelora care I se închină. (CBAZŞ, vol. 1, p. 1119-1120) îngerii sunt impresionaţi de lucrurile pe care le văd în jurul poporului lui Dumnezeu. (Letter 35,1901)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro