Trebuie să fim sfinți după cum Hristos este sfânt

Devoțional zilnice 29 mai 2018

4

0

Fiţi sfinţi, căci Eu sunt. (1 Petru 1:16)

Cu puterile noastre limitate, trebuie să fim tot aşa de sfinţi în sfera noastră cum este Dumnezeu în sfera Sa. (Review and Herald, 1 noiembrie 1892)

Dumnezeu aşteaptă de la noi să ne clădim caracterul în armonie cu Modelul pus înaintea noastră. Trebuie să punem cărămidă peste cărămidă, adăugând har după har, descoperind care ne sunt părţile slabe şi corectându-le în armonie cu îndrumările date. Când se observă o crăpătură în zidul unei case, ştim atunci că ceva nu este în ordine. Or, în clădirea caracterului nostru se văd adesea crăpături. Dacă aceste defecte nu sunt remediate, casa seva prăbuşi atunci când furtuna încercărilor va bate peste ea.

Dumnezeu ne dă tărie, raţiune şi timp ca să ne construim caractere pe care să poată pune sigiliul Său aprobator. El doreşte ca fiecare copil al Său să-şi clădească un caracter nobil, făcând fapte curate, nobile, pentru ca, în final, El să poată prezenta o structură simetrică, un templu plăcut, onorat atât de om, cât şi de Dumnezeu.

În zidirea caracterelor noastre trebuie să clădim pe Hristos. El este temelia sigură – o temelie ce nu poate fi niciodată clătinată. Furtuna ispitelor şi a încercărilor nu poate mişca clădirea care este fixata în Stânca Veacurilor. Cel ce doreşte să devină o clădire frumoasă pentru Dumnezeu trebuie să cultive fiecare putere a fiinţei sale. Numai prin folosirea corectă a talentelor se poate dezvolta armonios caracterul. Astfel, noi punem în temelie ceea ce este reprezentat în Cuvânt ca aur, argint, pietre preţioase – materiale care vor rezista încercării focului purificator al lui Dumnezeu. (Îndrumarea copilului, p. 165-166)

Sfinţenia este (…) o supunere totală a voinţei noastre lui Dumnezeu; este trăirea prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu; este împlinirea voii Tatălui nostru ceresc; este încrederea în Dumnezeu în timp de încercare, în întuneric, dar şi în lumină; este umblarea prin credinţă, nu prin vedere; este sprijinirea pe Dumnezeu cu o încredere neclintită şi rămânerea în dragostea Lui. (Faptele Apostolilor, p. 51)

4

0

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro