Trebuie să privim continuu la Isus

Devoțional zilnice

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre. (Evrei 12:2)

Mulţi tineri sunt nemulţumiţi pentru că nu au capacitatea de a face o lucrare amplă şi râvnesc la talentele prin care să facă unele lucruri extraordinare; dar, în timp ce îşi petrec timpul în dorinţe deşarte, fac din viaţa lor un eşec. Ei trec cu vederea ocaziile pe care ar fi putut să le dezvolte prin fapte de iubire pe calea vieţii pe care se află picioarele lor. (…)

O, dacă aţi lua acum în considerare lucrurile făcute ca să vă dea pace şi să vă consacre sentimentele, gândurile, timpul şi slujirea lui Hristos! Satana îşi concentrează toate energiile pentru a va supune voinţa voinţei lui, ca să facă din voi agenţii săi, în opoziţie cu planurile Domnului Hristos, ca să refuzaţi domnia lui Isus peste vol. Deşi ştim că „atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”, Satana va căuta să vă îndepărteze de Hristos, ca să deveniţi un instrument în atragerea şi a altora departe de Hristos şi, în felul acesta, să zădărnicească planurile lui Dumnezeu. El este tatăl minciunii şi el vântură o plasă a lipsei de adevăr în care vă leagă cu funiile minciunii în serviciul său. Cu cât sunteţi mai inteligenţi, cu atât mai atractivi şi cu atât va lucra el mai din greu pentru a vă convinge să vă aşezaţi talentele la picioarele lui şi să-l ajuţi să-şi realizeze scopurile în ademenirea şi a altora de a veni sub steagul său cel negru. Dacă el poate cel puţin să vă ţină mintea orbită, atunci categoric că vi-o va ţine. Pavel întreabă: „O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat ca să nu ascultaţi adevărul?” (Galateni 3:1). Satana este vrăjitorul şi el a acţionat ca Hristos să fie dat afară din suflet, pentru ca el să fie întronat acolo.

Vă implor, fii şi fiice, să o rupeţi cu orbirea celui rău! Fugiţi la Isus, refugiul vostru, şi prindeţi-vă bine de viaţa veşnică. (Youth’s Instructor, 2 martie 1893)

Fiţi hotărâţi zilnic să rămâneţi aproape de Dumnezeu, privind la Isus, Autorul şi Desăvârşitorul credinţei voastre. (Youth’s Instructor, 19 iulie 1894)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit