Un cadou extraordinar

Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul. (Psalmii 62:1)

Efeseni 2:8 este unul dintre versetele mele preferate: „Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.” Sunt bucuros când mă gândesc că mântuirea nu este rezultatul ascultării mele, ci trebuie să fiu sincer cu mine însumi şi să recunosc că nu întotdeauna am fost ascultător. Tocmai de aceea mântuirea este un dar pe care Dumnezeu mi-l dă prin „har”. Înţelegi semnificaţia cuvântului „har”? Relatarea următoare ne va ajuta să înţelegem mai bine. Pastorul H. M. S. Richards ne povesteşte în cartea lui, The Promises of God, [Făgăduinţele lui Dumnezeu], că băiatul unei femei a fost condamnat la moarte pentru o faptă foarte gravă. Încercând să îl salveze, mama s-a prezentat înaintea lui Napoleon şi a spus:

– Aş vrea să îi acordaţi har fiului meu.

– Nu pot, îi răspunse monarhul. Dreptatea cere fără întârziere moartea fiului dumneavoastră.

– Eu nu vă cer dreptate! exclamă femeia. Eu aştept din partea dumneavoastră milă.

– Problema este că, din cauza faptei rele a fiului dumneavoastră, îi spuse Napoleon, mila este ultimul lucru pe care îl merită.

– Dacă ar merita-o, nu ar mai fi milă. Vă implor, fie-vă milă de fiul meu!

Conducătorul s-a lăsat înduplecat de rugăminţile mamei şi a spus:

– Fiul dumneavoastră este vinovat, merită să moară, dar voi da dovadă de milă faţă de el. Fiul dumneavoastră este iertat.

Napoleon i-a acordat „har”. El i-a oferit ceva la care nu avea niciun drept. Pavel spune că mântuirea este „darul lui Dumnezeu”. Este un cadou inestimabil pe care Hristos l-a dăruit fiecărei fiinţe umane. Dar înseamnă că vom fi mântuiţi cu toţii? Din nefericire, nu! De ce? Pentru că sunt foarte multe persoane care, crezând că îşi pot câştiga mântuirea prin meritele proprii, nu au vrut să accepte că, în realitate, aceasta este un dar. Şi tu ai făcut la fel? Vrei să ajungi în cer pe baza purtării tale bune?

Biblia îi spune fiecărui membru al rasei umane: „Să dai poporului Său cunoştinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor” (Luca 1:77). Ai citit bine? „Dumnezeu ne mântuieşte.” Te rog, acceptă darul divin. Tu poţi avea mântuirea chiar acum.

#mântuireînHristos #harşiiertare

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro