Un duo dinamic

Devoțional de seară

Atunci oare Legea este împotriva făgăduințelor lui Dumnezeu? Nicidecum! (Galateni 3:21)

Urmărește ediția video aici.

Legea și Evanghelia nu pot fi separate. Mila și adevărul se întâlnesc în Hristos; dreptatea și pacea se sărută. Evanghelia nu ignoră obligațiile pe care le au oamenii față de Dumnezeu. Evanghelia este Legea dezvăluită, expusă, explicată, desfășurată, nimic mai mult sau mai puțin. Ea nu acordă mai multă larghețe păcatului decât Legea. Legea indică spre Domnul Hristos; Domnul Hristos indică spre Lege. Evanghelia ne cheamă la pocăință de păcat. Şi ce este păcatul? Păcatul este călcarea Legii. De aceea, Legea îi cheamă pe păcătoși de la păcătoșenie la ascultare de Legea lui Dumnezeu. Domnul Isus, prin viața și moartea Sa, ne-a chemat la o strictă ascultare de Lege. El, Cel drept, a murit pentru cei nedrepți, Cel nevinovat pentru cei vinovați, pentru ca Legea lui Dumnezeu să poată fi onorată mai departe și astfel omenirea să nu piară cu totul.

Lucrarea de mântuire este aceeași, atât în Vechiul, cât și în Noul Testament. (…)

Satana lucrează cu toată puterea lui amăgitoare pentru a-i prinde pe oameni în capcană. El vrea să-i facă să creadă că acest mare sacrificiu a fost făcut cu scopul de a aboli Legea lui Dumnezeu și Îl prezintă pe Domnul Hristos înaintea oamenilor ca și când El S-ar opune Legii care guvernează și cerul, și pământul. Însă Suveranul universului are o Lege după care conduce atât inteligențele cerești, cât și familia Sa omenească, iar moartea Fiului Său arată în mod definitiv caracterul de neschimbat al acestei Legi, iar acest lucru nu poate fi pus la îndoială. Dumnezeu nu are nicio intenție de a da la o parte acest standard înalt cu privire la neprihănire. Potrivit acestui standard, El poate defini ce este un caracter drept.

Fiecare ființă inteligentă trebuie să înțeleagă principiile Legii lui Dumnezeu. Domnul Hristos declară prin apostolul Iacov: „Căci cine păzește toată Legea și greșește într-o singură poruncă se face vinovat de toate.” Aceste cuvinte au fost rostite după moartea Domnului Hristos, când Legea era încă obligatorie pentru toți. (…)

Oamenii pot vorbi despre libertate, despre libertatea Evangheliei. Ei pot afirma că nu sunt în robie față de Lege. Însă influența speranței pe care o dă Evanghelia nu îi poate conduce pe păcătoși să privească mântuirea prin Hristos ca o chestiune de har ieftin, în timp ce ei trăiesc în continuare călcând Legea lui Dumnezeu. Când lumina adevărului le răsare în minte și ei înțeleg pe deplin cerințele lui Dumnezeu, când își dau seama de grozăvia păcatului lor, ei își vor reforma viața și vor deveni credincioși față de Dumnezeu prin tăria pe care o au de la Mântuitorul lor, și vor avea o viață nouă și mai curată. – Signs of the Times, 25 februarie 1897

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit