Un exemplu de încredere și rugăciune

Devoțional de seară 25 septembrie 2019

Împăratul a luat cuvântul și a zis lui Daniel: „Dumnezeul tău, căruia necurmat Îi slujești, să te scape!” (Daniel 6:16)

Urmărește ediția video aici.

Ca urmare a faptului că înălțase rugăciuni către Dumnezeul său, Daniel a fost aruncat în groapa cu lei. Însă Daniel a continuat să se roage chiar şi acolo, printre lei. Oare l-a uitat Dumnezeu pe slujitorul său credincios și a îngăduit ca el să piară? Oh, nu: Domnul Isus, Comandantul suprem al oștilor cerești, a trimis pe îngerii Săi ca să închidă gurile leilor înfometați, astfel ca aceștia să nu-i facă niciun rău celui ce înălța rugăciuni către Dumnezeu; și, în acea groapă teribilă, era pace deplină. Împăratul a fost martor la supraviețuirea miraculoasă a lui Daniel și l-a scos afară cu onoruri, în timp ce aceia care au complotat pentru nimicirea sa au fost omorâți, împreună cu soțiile și copiii lor, chiar în modul îngrozitor în care ei plănuiseră să-l distrugă pe Daniel.

Prin curajul moral al acestui om care a ales, chiar în fața morții, să meargă pe calea cea dreaptă și nu a folosit un plan diplomatic prin care ar fi putut scăpa, Satana a fost înfrânt, iar Dumnezeu a fost onorat. (…)

Daniel a fost un titan din punct de vedere moral și intelectual; totuși, el nu a atins această excelență dintr-odată și fără efort. El a învățat continuu, dorind să dobândească tot mai multe cunoștințe și și-a pus mereu ținte înalte. Şi alți tineri au avut aceleași avantaje ca și el, dar ei nu și-au canalizat toate energiile spre căutarea înțelepciunii – cunoașterea lui Dumnezeu – așa cum este El descoperit în Cuvântul Său și în lucrările Sale. Daniel era doar un tânăr când a fost adus la curtea păgână pentru a fi în slujba împăratului Babilonului; și tocmai pentru că era așa de tânăr atunci când a fost expus tuturor ispitelor de la curtea împărătească a Răsăritului, împotrivirea sa cu demnitate față de ceea ce este rău și statornicia exemplară față de ceea ce este bine pe tot parcursul lungii sale cariere fac să fie și mai mult de admirat. Exemplul său ar trebui să fie o sursă de tărie pentru cei încercați și ispitiți. (…)

Din istoria lui Daniel putem învăța că o conformare strictă față de cerințele lui Dumnezeu se va dovedi o binecuvântare nu doar în ce privește viața viitoare, dar și pentru viața aceasta. Prin respectarea principiilor religioase, noi putem ieși învingători asupra ispitelor lui Satana și asupra planurilor viclene ale celor nelegiuiți, chiar dacă acest lucru ne costă mari sacrificii. Trăim în cea mai solemnă perioadă a istoriei acestei lumi, când ultimul mare conflict între adevăr și minciună se manifestă cu atâta violență; și avem nevoie ca și Daniel de curaj și hotărâre de partea dreptății și o puternică încredere în Dumnezeu. – Signs of the Times, 4 noiembrie 1886

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro