Un har scump

Devoțional zilnic 5 aprilie 2018

Harul Meu îţi este de ajuns. – 2 Corinteni 12:9

Astăzi se spun multe despre har. Dar ce înseamnă acesta cu adevărat?

Una dintre cele mai bune perspective vine din partea pastorului, teologului şi martirului luteran german Dietrich Bonhoeffer (1906–1945).

Ca un opozant vocal al regimului lui Hitler, Bonhoeffer credea că „tăcerea în faţa răului este răul însuşi”. „A nu vorbi înseamnă a vorbi. A nu acţiona înseamnă a acţiona.” Bonhoeffer a fost arestat pe 5 aprilie 1943 de Gestapo şi a fost executat prin spânzurare în 9 aprilie 1945, cu doar două săptămâni înainte ca tabăra de concentrare să fie eliberată. A trăit doar 39 de ani, dar a lăsat în urmă o moştenire literară de valoare.

În capitolul 1 al cărţii sale, The Cost of Discipleship (1937), Bonhoeffer pune în contrast harul ieftin şi harul scump. El explică: „Harul ieftin este vrăjmaşul mortal al bisericii noastre. […] Despre asta vorbesc când spun har ieftin, acel har care duce la justificarea păcatului fără justificarea păcătosului pocăit care se depărtează de păcat şi de care păcatul se depărtează. […] Harul ieftin este predicarea iertării fără a fi nevoie de pocăinţă, botez fără disciplina bisericii, confesiune fără mărturisire, iertarea păcatelor fără mărturisire personală. Harul ieftin este harul fără ucenicie, harul fără cruce, harul fără Isus Hristos, viu şi întrupat.”

Prin contrast, harul scump este „ scump deoarece ne cere nouă să ur-măm şi este har deoarece ne cheamă să Îl urmăm pe Isus Hristos. Este scump deoarece îl costă pe om viaţa şi este har pentru că îi dă omului singura şi adevărata viaţă. Este scump deoarece condamnă păcatul şi este har pentru că îl justifică pe păcătos. Mai presus de toate, este scump pentru că pe Dumnezeu L-a costat viaţa Fiului Lui: «Aţi fost cumpăraţi cu un preţ» şi ceea ce L-a costat mult pe Dumnezeu nu poate fi ieftin pentru noi. […] Harul este scump deoarece îl constrânge pe om să se supună jugului lui Hristos şi să Îl urmeze; este har deoarece Isus spune: «Jugul meu este bun şi povara mea este uşoară.»”

Pe lângă faptul că este un har scump, harul salvator al lui Hristos este şi un har activ care ne eliberează de robia păcatului şi ne dă motivaţia corectă pentru adevărata ascultare. Aşa cum spunea Pavel, mântuirea prin har şi prin credinţă „nu este prin fapte”, ci „pentru fapte bune” (Efes. 2:8-10). Hristos este întruparea harului lui Dumnezeu. De aceea, a-L avea pe Hristos înseamnă a avea minunatul har al lui Dumnezeu cu noi!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro