Devoțional zilnic

Un loc cald

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16

„Domnule, ştiţi un loc unde aş putea să petrec noaptea?”, îl întrebă pe cel ce dirija circulația, un băiețel zgribuilit de frig.  Plin de bunătate, acesta îi răspunse: „Mergi pe drumul acesta până la lac. Ia-o la dreapta şi acolo vei vedea o casă de culoare albă. Bate la uşă şi, când ţi se va deschide, spune doar: «Ioan 3:16.»”

Repetând în mintea lui de mai multe ori: „Ioan 3:16, Ioan 3:16…” băiatul a ajuns în fața ușii. A fost întâmpinat de o doamnă. La întrebarea “cine ești?” a răspuns doar: „Ioan 3:16.” Cu bucurie a fost invitat în casă şi condus în fața şemineului, pentru a se încălzi. “Nu înțeleg acest Ioan 3:16”, se gândea băiatul, “dar ştiu că el poate să îi dea o casă celui fără adăpost”. Apoi doamna aceea i-a oferit un pahar de lapte cald şi l-a invitat să poftească la masă. “Nu înțeleg acest Ioan 3:16, dar ştiu că poate să sature un băiat muritor de foame.”

După ce a mâncat foarte bine, a fost invitat de acea doamnă să facă o baie caldă, într-o cadă plină cu spumă. “Nu înțeleg acest Ioan 3:16”, se gândea băiatul, “dar ştiu că el m-a ajutat să fac o baie caldă”. După ce a ieşit din baie, copilul a fost condus într-o cameră confortabilă pentru a dormi. “Nu înțeleg acest Ioan 3:16”, gândi băiatul, “dar ştiu că ajută un băiat obosit să se odihnească”.

În dimineaţa următoare, doamna îl întrebă: „Ştii ce înseamnă Ioan 3:16?” „Nu, răspunse el, dar ştiu că poate face un băiat ca mine să se simtă iubit şi protejat.”

Benjamin Stan