Un nou început

Devoțional de seară

Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic! – Psalmii 51:10

Veniţi totuşi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna. – Isaia 1:18

„Ce anume poate să spele păcatul meu?” întreba un vers dintr-un imn vechi drag. (Robert Lowry, „Nothing but the Blood,” 1876) Următoarea frază răspundea întrebării: „Nimic altceva decât sângele lui Isus.” în următorul vers se punea din nou o întrebare: „Ce anume poate să mă curăţească pe dinăuntru?” Din nou venea răspunsul: „Nimic altceva decât sângele lui Isus.”

Fiecare dintre noi la un moment dat – dacă nu de mai multe ori în viaţa noastră – ne-am dorit un nou început. Din cauza alegerilor noastre, ne-am simţit atât de încurcaţi, chiar necuraţi! Ne-am dorit să ne putem întoarce în trecut şi să facem unele schimbări. Uneori am vrut să ştergem părţi mari din trecutul nostru pentru că eram plini de regret şi ruşine.

Aşa cum conţinutul unui pahar cu lapte, odată răsturnat, nu mai poate fi pus înapoi în pahar, aşa sunt şi experienţele noastre de viaţă. Pur şi simplu nu ne putem întoarce ca să le schimbăm. Timpul şi consecinţele nu se pot recupera. Cât de mult a dorit împăratul David să schimbe alegerile lui din trecut! De aceea el a scris rugăciunea: „Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule” (Psalmii 51:10). El ştia că numai Dumnezeu putea să aibă grijă de remuşcările şi vina împăratului căzut.

Decizia lui David de a-I da remuşcarea şi vina lui Dumnezeu ne arată că nimeni nu poate fî ţinut captiv de alegerile lui din trecut. Au fost făcute pregătiri astfel încât să putem rămâne legaţi de Dumnezeu, pentru că Isus a venit să ne elibereze. El ne asigură: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuieşti.” (loan 8:11). Ce uşurare, ce siguranţă şi mângâiere avem în Isus! Asta nu te face fericită? Da, o putem lua de la început. Un nou început este disponibil pentru noi toţi. Dumnezeu, prin Pavel, ne spune că: „Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi” (2 Corinteni 5:17).

Isus este un Salvator milostiv, care aruncă păcatele noastre în cea mai adâncă parte a oceanului. Chiar dacă David a greşit, el a găsit un nou început oferindu-I eşecurile lui Dumnezeu.

Fie ca aceasta să fie şi experienţa noastră.


Jacqueline Hope HoShing-Clarke

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit