Un prieten pentru cel cu inima curată

Devoțional zilnic 28 iunie 2019

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu! (Matei 5:8)

Urmărește versiunea video aici.

Cei cu inima curată Îl vor vedea pe Dumnezeu. În timp ce toți vor sta față în față cu Domnul Hristos ca judecător, cei cu inima curată Îl vor privi ca pe un prieten; căci Domnul Isus a spus: „Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” Cei cu inima curată Îl vor privi pe Domnul Hristos ca pe un prieten și frate mai mare. Cei care privesc continuu la Hristos pentru sfat, care se roagă cu sinceritate pentru Duhul Său cel Sfânt, se întristează atunci când un nor Îl acoperă și nu-L mai pot vedea.

Lumea creștină din acest veac este înclinată să creadă argumentele false ale lui Satana în locul cuvintelor lui Dumnezeu. Mulți s-au despărțit de Dumnezeu prin fapte nelegiuite, și acestora nu le place să-L privească pe Dumnezeu sau să-L păstreze în cunoștința lor. Ei nu doresc să-L vadă pe Dumnezeu tot așa cum nici Adam nu a vrut să-L vadă atunci când s-a ascuns de fața Tatălui său ceresc.

Trebuie să privim la Domnul Isus ca la singura noastră speranță pentru îndepărtarea păcatelor noastre, căci în El nu este păcat. El S-a făcut păcat pentru noi, ca să poată purta vinovăția noastră și să stea în fața Tatălui ca vinovat în locul nostru, în timp ce noi, care credem în El ca Mântuitor personal, vom putea fi socotiți, în virtutea meritelor Sale, curați, necontaminați de influența păcatului. Prin neprihănirea pe care ne-o atribuie Domnul Hristos, noi suntem socotiți nevinovați. Domnul Hristos a dat fiecărei ființe omenești dovada că doar El este în stare să poarte durerea, suferința și păcatele oamenilor. Cei care apelează la Hristos ca înlocuitor și garant al lor, agățându-și sufletele deznădăjduite de Hristos, pot suporta să Îl vadă pe Cel ce este invizibil. Binecuvântarea: „Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu” le aparține.

Când ești atras în păcat, nu dispera. Nu zăbovi, văicărindu-te în necredință și deznădejde, ci prezintă degrabă cazul tău lui Isus. (…)

Domnul Hristos a biruit acolo unde Adam a căzut și ne-a izbăvit din starea în care ne-a adus acea cădere rușinoasă. El a fost făcut desăvârșit prin suferință și este în stare să-i ajute pe toți cei care vor fi ispitiți și să le asigure o cale de scăpare, putând astfel să îndure ispita. El poate să simtă împreună cu orice ființă omenească, deoarece El S-a identificat cu interesele acelora pe care a venit să-i salveze. Ce minunat mare-preot este Domnul Isus! Putem să aducem înaintea Lui orice povară a sufletului. – Signs of the Times, 3 octombrie 1895

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro