Devoțional zilnic

Unitatea de măsură

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16

Unitățile de măsură reprezintă un standard de măsurare a cantităților fizice. Sistemul de măsurare cel mai folosit azi e Sistemul Internațional, care are șapte unități de măsură de bază, din care toate celelalte sunt derivate. Astfel că, atunci când vrei să măsori ceva trebuie să apelezi la o unitate de măsură potrivită: timpul îl putem măsura în secunde, minute, ore, zile și ani…greutatea în grame, kilograme, tone…lichidele se măsoară în litrii… dar, care este unitatea de măsură a iubirii?

Dacă vom apela la cea mai veridică sursă, Biblia, vom observa cu ușurință că standardul este cel mai înalt posibil: „Dumnezeu este dragoste.” (1 Ioan 4:8).

Noi trebuie să iubim lumea tot așa cum a iubit-o și Dumnezeu. A iubi lumea însă nu înseamnă a face compromisuri cu principiile lui Dumnezeu, căci nici El nu face astfel de compromisuri. 

Deși, potrivit Bibliei trebuie să existe o măsură în toate lucrurile, „Adevărata măsură a vieții unui om, nu se poate obține decât prin lipsa de măsură, dorind fără măsură, îndrăznind fără măsură, iubind fără măsură.” Octavian Paler – un lucru este cert: unitatea de măsură a iubirii este fără măsură…ea este Dumnezeu! Tu… ești un submultiplu al iubirii?

Lucian Răcilă, pastor