Universalitatea Evangheliei

Studiu majori 20 mai 2018

1. Cum ne ajută următoarele pasaje să înţelegem cât de importantă este misiunea pentru existenţa bisericii noastre?

Apocalipsa 14:6
Şi am văzut un alt înger, care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.

Matei 24:14; 28:19
24:14 Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

28:19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

Într-un sens, prima solie îngerească echivalează cu Marea Trimitere (Matei 28:19) în contextul sfârşitului. Este „adevărul prezent”. De fapt, toate cele trei texte pun accent pe vestirea Evangheliei în toată lumea, tuturor „locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”. Ea este universală. Toţi trebuie să o audă.

2. Ce afirmaţie din Galateni 3:22 ne ajută să înţelegem de ce are nevoie întreaga lume să audă Evanghelia?

Galateni 3:22
Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca făgăduinţa să fie dată celor ce cred prin credinţa în Isus Hristos.

În NTLR, acest verset este tradus astfel: „Însă Scriptura spune că întreaga lume este sub păcat…” Universalitatea păcatului explică universalitatea misiunii şi chemării noastre. Oamenii din întreaga lume, din orice neam, seminţie, limbă şi norod au făcut păcate, au călcat Legea lui Dumnezeu şi au fost „închişi” toţi sub păcat. Căderea lui Adam a afectat fiecare fiinţă umană – niciun popor și niciun grup de oameni nu au fost imune. Toţi suferim consecinţele păcatului. Şi, dacă nu ar fi fost oferit un remediu, am suferi consecinţa lui finală: moartea veşnică.

Dar remediul a fost oferit: viaţa, moartea, învierea şi slujirea lui Isus din sanctuarul ceresc. El este unica soluţie la problema păcatului. Toţi trebuie să afle această veste îmbucurătoare despre ce ne-a oferit Dumnezeu prin Isus Hristos. Ea îi motivează pe adventiştii de ziua a şaptea să meargă în toată lumea şi să o aducă la cunoştinţă tuturor celor care nu au aflat-o încă.

De ce este răspândirea Evangheliei benefică spiritual pentru cei care se implică în această lucrare? De ce este misiunea cea mai bună cale de a ne pregăti pentru venirea lui Isus?

Post-ul Universalitatea Evangheliei apare prima dată în Studiu Biblic.

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro