Devoțional zilnic

Végezd a dolgodat!

„Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek… és megállhassatok az Emberfi a előtt” (Lk. 21:36)


 
„Hit által kiegyenlíthető a jellem minden fogyatékossága, megtisztítható minden foltja, helyrehozható minden hibája, fejleszthető minden jó vonása. Az ima a menny elrendelt eszköze, hogy sikeresen küzdjünk a bűn ellen és keresztény jellemet fejlesszünk. Az isteni befolyások, amelyek imáinkra válaszként éreztetik hatásukat, véghezviszik a kegyelemért folyamodó lelkében mindazt, amiért Istenhez könyörög…»Kérjetek és megadatik néktek!« (Lk. 11:9). A keresztény része a munkában az, hogy állandóan küzdjön fogyatkozásai ellen. Folyton könyörögjön Megváltójához, hogy gyógyítsa meg lelke valamennyi hibáját. A hívő önmaga nem elég bölcs, nem elég erős, hogy győzzön. E tulajdonságok az Úréi, aki megadja ezeket mindazoknak, akik alázatosan és töredelmesen könyörögnek segítségéért.” (Az apostolok története, Átalakult élet és a Hű mindhalálig c. fejezetekből)