Viața lui Hristos

Devoțional zilnice 12 iulie 2018

El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au primit. – Ioan 1:10-11

Întruparea lui Dumnezeu Fiul este cea mai uimitoare taină care a existat vreodată. Cum a putut Creatorul şi Susţinătorul întregului univers să ia asupra Sa natura umană şi să trăiască printre noi ca un sărac om?

Viaţa lui Hristos este într-adevăr cel mai sublim subiect asupra căruia putem să medităm. Niciun alt subiect nu a avut o aşa putere transformatoare pozitivă.

Încă de la începutul lucrării sale profetice, Ellen White a scris mult despre Hristos. Dar ea a petrecut foarte mult timp în Australia (1891–1900) cu proiectul ei cuprinzător – Viaţa lui Isus. Pe 12 iulie 1892, ea nota în jurnalul ei: „În această după-amiază am scris mai multe pagini despre viaţa lui Hristos. Tânjesc după o măsură bogată a Duhului lui
Dumnezeu, ca să pot scrie lucrurile de care au nevoie oamenii” (Ms 34, 1892). Acesta a fost începutul unui proiect major care a rezultat în publicarea a trei cărţi inspiratoare – Cugetări de pe Muntele Fericirilor (1896) , Hristos, Lumina lumii (1898) şi Parabolele Domnului Isus (1900).

Vineri, 15 iulie 1892, ea i-a scris o scrisoare lui O. A. Olsen, preşedintele Conferinţei Generale, în care spunea: „Păşesc cu frică şi cu tremur înaintea lui Dumnezeu. Nu ştiu cum să rostesc sau să scriu cu peniţa marele subiect al jertfei de ispăşire. Nu ştiu cum să prezint subiectele în puterea vie care stă înaintea mea. Tremur de teama că voi diminua marele plan al mântuirii prin cuvinte ieftine. Îmi plec sufletul în respect şi reverenţă înaintea lui Dumnezeu şi spun: «Cine este suficient de bun pentru aceste lucruri?»” (Scrisoarea 40, 1892).

Cu ajutorul unui asistent editorial, Ellen White a folosit conţinutul multor articole pe care le scrisese deja despre acest subiect, câteva citate de încredere ale altor autori, aspecte ale vieţii lui Hristos descoperite ei în viziune şi multe informaţii noi pe care le-a scris sub călăuzirea Duhului Sfânt. În cele din urmă, în octombrie 1898, Hristos, Lumina lumii a văzut lumina tiparului ca una din cele mai minunate expuneri ale vieţii şi lucrării lui Hristos.

Astăzi avem cele patru evanghelii ale Noului Testament şi multe alte surse de încredere din care putem afla despre viaţa lui Hristos, inclusiv cele trei cărţi menţionate mai sus. De ce să nu începem un nou plan de citire/studiere a vieţii iubitului nostru Mântuitor Isus Hristos?

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro