VINO LA ADRA – 11 posturi în concurs te așteaptă!

Gandul zilei 18 ianuarie 2019

Ca urmare a aprobării finanțării europene nerambursabile POCU pentru ADRA România, în vederea implementării proiectelor Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale– ACCES, UP TO START și START LA ANTREPRENORIAT, ADRA România scoate la concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Asistent social (1 post) – proiectul ACCES;
 2. Expert management (1 post) –proiectul UP TO START;
 3. Expert TIC (1 post) – proiectul UP TO START;
 4. Expert accesare fonduri și dezvoltare (1 post) – proiectul UP TO START;
 5. Expert marketing și vânzări (1 post) – proiectul UP TO START;
 6. Expert contabilitate și fiscalitate (1 post) – proiectul UP TO START;
 7. Expert management (1 post) – proiectul START LA ANTREPRENORIAT;
 8. Expert TIC (1 post) – proiectul START LA ANTREPRENORIAT;
 9. Expert accesare fonduri și dezvoltare (1 post) – proiectul START LA ANTREPRENORIAT;
 10. Expert marketing și vânzări (1 post) – proiectul START LA ANTREPRENORIAT;
 11. Expert contabilitate și fiscalitate (1 post) – proiectul START LA ANTREPRENORIAT.

 

1. Asistent social

Cerințe: studii superioare, membru în Colegiul Național al Asistenților Sociali, experiență specifică 1 – 3 ani.

Atribuții:

 • Identifică nevoile / probleme sociale al beneficiarilor și realizează demersuri în funcție de acestea;
 • Consiliază și îndrumă beneficiarii, în funcție de problemele apărute;
 • Face parte din echipa mobilă realizând deplasări pe teren;
 • Participă alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare la evaluarea complexă a beneficiarilor.

Pentru postul de ”asistent social”, din prezentul anunț, perioada de implementare este de 19 luni, în localitatea Podari, județul Dolj, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână.

2 și 7. Expert management

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul managementului, 5.1 ani, competențe de predare și de evaluare, competențe de management.

Atribuții:

 • Evaluează necesarul de consiliere și consultanță în management al beneficiarilor,
 • Redactează instrumente de sprijin și de instruire,
 • Dezvoltă exerciții și aplicații cu beneficiarii,
 • Realizează vizite de consiliere și de consultanță la sediul beneficiarilor,
 • Participă la susținerea Centrului antreprenorial online,
 • Raportează activitatea.

3 și 8. Expert TIC

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul TIC, 5.1 ani, competențe de predare și de evaluare, competențe de TIC

Atribuții:

 • Evaluează necesarul de consiliere și consultanță în TIC al beneficiarilor,
 • Redactează instrumente de sprijin și de instruire,
 • Dezvoltă exerciții și aplicații cu beneficiarii,
 • Realizează vizite de consiliere și de consultanță la sediul beneficiarilor,
 • Participă la susținerea Centrului antreprenorial online,
 • Raportează activitatea.

4 și 9. Expert accesare fonduri și dezvoltare

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul accesării fondurilor nerambursabile și dezvoltare, 5.1 ani, competențe de predare și de evaluare, competențe de accesare fonduri și dezvoltare.

Atribuții:

 • Evaluează necesarul de consiliere și consultanță în accesare de fonduri și dezvoltare al beneficiarilor,
 • Redactează instrumente de sprijin și de instruire,
 • Dezvoltă exerciții și aplicații cu beneficiarii,
 • Realizează vizite de consiliere și de consultanță la sediul beneficiarilor,
 • Participă la susținerea Centrului antreprenorial online,
 • Raportează activitatea.

5 și 10. Expert marketing și vânzări

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul marketingului și vânzărilor, 5.1 ani, competențe de predare și de evaluare, competențe de marketing și vânzări.

Atribuții:

 • Evaluează necesarul de consiliere și consultanță în marketing și vânzări al beneficiarilor,
 • Redactează instrumente de sprijin și de instruire,
 • Dezvoltă exerciții și aplicații cu beneficiarii,
 • Realizează vizite de consiliere și de consultanță la sediul beneficiarilor,
 • Participă la susținerea Centrului antreprenorial online,
 • Raportează activitatea.

6 și 11. Expert contabilitate și fiscalitate

Cerințe: studii superioare, experiență în domeniul contabilității și fiscalității, 5.1 ani, competențe de predare și de evaluare, competențe de management și fiscalitate.

Atribuții:

 • Evaluează necesarul de consiliere și consultanță în contabilitate și fiscalitate,
 • Redactează instrumente de sprijin și de instruire,
 • Dezvoltă exerciții și aplicații cu beneficiarii,
 • Realizează vizite de consiliere și de consultanță la sediul beneficiarilor,
 • Participă la susținerea Centrului antreprenorial online,
 • Raportează activitatea.

Pentru posturile aferente proiectului UP TO START perioada de implementare este de 5 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Est a României, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână, iar pentru posturile aferente proiectului START LA ANTREPRENORIAT perioada de implementare este de 5 luni, în Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână.

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție, cu menționarea proiectului pentru care se aplică, se trimit la adresa de e-mail in**@ad**.ro, până luni, 04 Februarie 2019, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

Proiectul ACCES (Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale) – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4: ”Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Operațiunea 4.2: ”Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziunea socială prin implementarea de măsuri integrate”, contract POCU/20/4/2-101868 – se desfășoară în perioada 18.08.2017 – 16.08.2020, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România cu Primăria Podari, Județul Dolj (Beneficiar al proiectului), Școala Gimnazială PodariAsociația DOMINOU și Asociația TREND.

Proiectul START LA ANTREPRENORIAT – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Obiectiv specific 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105478 – se desfășoară pe o perioadă de 36 de luni, începând cu data de 10.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România (Beneficiar), cu Asociația DOMINOU, Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Craiova”.

Proiectul UP TO START – proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 ”Locuri de muncă pentru toți”, Operațiunea 3.7 ”Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană”, contract POCU/82/3/7/105479 – se desfășoară timp de 36 de luni, începând cu data de 15.01.2018, în parteneriat Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România(Beneficiar), cu Fundația ZamolxesAsociația DOMINOU și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane CRUM.

ADRA România

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro