Vino la ADRA – 5 posturi în concurs te așteaptă!

Gandul zilei 2 februarie 2018

Ca urmare a aprobării finanțării europene nerambursabile POCU pentru ADRA România, în vederea implementării proiectului ACCES (Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Sociale), ADRA România scoate la concurs următoarele posturi în vederea angajării:

 1. Asistent social
 2. Asistent social
 3. Psiholog
 4. Psiholog
 5. Asistent manager

1, 2. Asistent social:

Cerințe: studii superioare, membru în Colegiul asistenților sociali, experiență specifică 1 – 3 ani.

Atribuții:

 • Identifică nevoile / probleme sociale al beneficiarilor și realizează demersuri în funcție de acestea;
 • Consiliază și îndrumă beneficiarii, în funcție de problemele apărute;
 • Face parte din echipa mobilă realizând deplasări pe teren;
 • Participă alături de ceilalți membri ai echipei multidisciplinare, la evaluarea complexă a beneficiarilor

3, 4. Psiholog:

Cerințe: studii superioare, specializare psihoterapeut, experiență specifică de 1 – 3 ani.

Atribuții:

 • Realizează evaluarea comportamentală, cognitivă, neuropsihologică și emoțională;
 • Evaluează contextual familial, profesional, social, economic, cultural în care se manifestă problemele psihologice;
 • Consiliază în situații de criză și elaborează un plan individual de intervenție;
 • Întocmește împreună cu beneficiarul planul de intervenție individualizat cu obiective specifice;
 • Monitorizează evoluția ulterioară a persoanelor care au beneficiat de un plan individual de intervenție.

Pentru posturile de ”asistent social” și ”psiholog” din prezentul anunț, perioada de implementare este de 29 luni, în localitatea Podari, județul Dolj, cu o normă de timp de 4 ore/zi, 5 zile/săptămână.

Activitățile realizate în cadrul proiectului ACCES (Acțiuni Comunitare pentru Combaterea Excluziunii Social) sunt în vederea furnizării de servicii sociale și medicale prin care, pentru persoanele în vârstă și pentru cele cu dizabilități sau bolnave, se vor oferi următoarele tipuri de servicii: Servicii de asistență de bază, Servicii suport, Activități de petrecere a timpului liber, Integrare socială, Informare și asistență cu privire la obținerea de drepturi cetățenești, Consiliere vocațională, Servicii de evaluare a stării populației (analize medicale și consult), Campanie de informare cu privire la igiena corporală, dentară, a hranei și a mediului ambiant, Servicii de planificare familială și de sănătate a reproducerii, Servicii de sănătate mintală și Servicii ale echipei mobile.

5. Asistent manager:

Cerințe: studii superioare, experiență: 1 – 3 ani.

Timp de lucru: 8 ore/zi, 5 zile/săptămână.

Atribuții:

 • Asigură suport managerului de proiect în realizarea raportărilor către finanțator;
 • Ține evidența documentelor de proiect în registrele specifice;
 • Arhivează documentele înregistrate în dosar (pe suport hârtie) sau foldere (format electronic);
 • Realizează scanare sau copierea documentelor, la solicitarea membrilor echipei de implementare.

CV-urile în format ”europass” împreună cu scrisorile de intenție se trimit la adresa de e-mail in**@ad**.ro, până luni, 12 Februarie 2018, ora 12:00, iar ulterior va fi programat un interviu.

ADRA România

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro