Vom sta cu Hristos pe tronul Său

Devoțional zilnice 31 decembrie 2018

Celui ce va birui îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie. (Apocalipsa 3:21)

În aceste cuvinte, o lucrare individuală este pusă înaintea fiecăruia dintre noi. Trebuie să facem eforturi hotărâte pentru a birui aşa cum a biruit Hristos. Nimeni nu este scutit de această luptă. Dacă vrem ca porţile cetăţii sfinte să se deschidă pentru noi, dacă vrem să-L privim pe împărat în toată frumuseţea Lui, atunci trebuie să biruim acum, aşa cum a biruit Hristos. (…) El a lăsat la o parte hainele Sale împărăteşti (…), bogăţiile Sale, şi, pentru noi, a devenit sărac, astfel încât noi să putem intra în posesia unei moşteniri nepieritoare. Pentru noi, El l-a înfruntat şi înfrânt pe prinţul întunericului. (…)

Lecţia controlului de sine trebuie să înceapă din pruncie, din braţele mamei. Copilul trebuie învăţat că voinţa lui trebuie adusă în supunere. (…) Cine sunt aceşti copii ce sunt încredinţaţi grijii noastre? Ei sunt cei mai tineri membri ai familiei lui Dumnezeu. El spune: „Luaţi-i pe aceşti copii şi instruiţi-i (…), astfel încât ei să fie cizelaţi; pregătiţi-i să lumineze în curţile casei Mele.” (…) Ce lucrare importantă! Nu uita că,în lucrarea ta, Creatorul universului îţi va da ajutor. În puterea Sa şi prin numele Său, tu poţi să-ţi conduci copiii să fie biruitori. Învaţă-i să privească la Dumnezeu pentru putere. Spune-le că El aude rugăciunea lor. Învaţă-i să biruiască răul prin bine. Învaţă-i să exercite o influenţă înnobilatoare şi înălţătoare. Condu-i să se unească cu Dumnezeu şi apoi ei vor avea putere să reziste celor mai puternice ispite. Ei vor primi atunci răsplata biruitorului. (Review and Herald, 9 iulie 1901)

Pierzi mult nestudiind cu un zel mai mare şi cu o mai mare grijă viaţa Domnului Hristos. În ea poţi vedea biruinţele pe care le ai de câştigat (…) pentru a dobândi preţioasa haină albă a unui caracter fără pată şi pentru a sta, în final, fără vină înaintea tronului lui Dumnezeu. (Youth’s Instructor, 10 octombrie 1883)

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro