„Vreau să fiu mai aproape de tine”

Devoțional zilnic

Să-Mi facă un locaş sfânt, şi Eu voi locui în mijlocul lor. – Exodul 25:8

Cu toţii ne dorim să avem dragoste în viaţa noastră. Când iubim, întotdeauna ne dorim să fim în compania celui care ne iubeşte. Prin urmare, aş vrea să îţi fac cunoştinţă cu Cineva. Numele Lui este împăratul Iubitor, în Exodul 25:8, El – Dumnezeu – îşi exprimă dorinţa fierbinte atunci când îi spune poporului Său că doreşte să fie mai aproape de el. Prezenţa Lui în locaşul sfânt din pustia Sinai dorea să le reamintească israeliţilor faptul că Dumnezeul care îi eliberase din mâna malefică a faraonului încă era cu ei. El era acolo pentru a-i proteja de oricine ar fi vrut să le facă rău. Locaşul sfânt trebuia să le mai reamintească de faptul că Dumnezeu Se apropiase de ei pentru a-i salva de propriile lor fapte păcătoase.

Dumnezeu condusese poporul Israel în pustie pentru a fi curăţat, purificat şi rafinat. El dorea ca israeliţii să dobândească un caracter frumos datorită relaţiei lor cu El. Tocmai de aceea le-a cerut să îi înalţe un locaş sfânt, pentru ca El să locuiască în mijlocul lor în pustie. În sanctuar, oamenii se puteau închina şi se puteau ruga lui Dumnezeu. Odată cu acest sanctuar a fost instituit şi un sistem de obiceiuri sfinte şi ceremonii de închinare, tocmai pentru ca poporul să îşi înţeleagă nevoia de Dumnezeu, să fie curăţit şi apoi să reprezinte frumuseţea Lui înaintea naţiunilor înconjurătoare şi a întregului univers. Sanctuarul trebuia să îi reamintească poporului în mod special de nevoia de curăţare de păcat, deoarece împăratul Iubitor, în a cărui prezenţă israeliţii trebuiau să stea, este un Dumnezeu sfânt.

Dumnezeu dorea să fie în prezenţa celor pe care îi iubea. El le-a spus israeliţilor: „În timp ce vă curăţ, Eu vreau să fiu cu voi. Îmi doresc ca voi să fiţi cu Mine deoarece vă iubesc.” Când Dumnezeu a spus că vrea să locuiască cu poporul Lui, aceasta însemna că El dorea să fie în mod continuu în mijlocul oamenilor şi să petreacă timp cu ei.

La fel ca şi cu Israelul din vechime, Dumnezeu şi astăzi îşi doreşte să fie cu poporul Său. Într-o zi, foarte curând, El îşi va înălţa sanctuarul, tronul Său, pe pământul refăcut şi va locui împreună cu toţi cei răscumpăraţi. Doreşte ca noi să fim acolo cu El.

Dar, înainte de a putea locui pe pământul înnoit, noi trebuie să îl invităm pe împăratul Iubitor să locuiască în inima noastră. El doreşte să locuiască acolo permanent. Prin sanctuar, Dumnezeu ne spune: „Vreau să fiu mai aproape de tine.”


Fabienne Maslet

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro
Leave a CommentSubmit