Zaharia – numai prin Duhul

Devoțional zilnic 30 iunie 2019

Atunci, el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis:„ Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: «Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu», zice Domnul oştirilor! ” Zaharia 4:6

În acest context biblic, puterea este pusă în contrast cu Duhul. În realitate, Duhul înseamnă putere excepţională. Dar discuţia se poartă aici între efortul omenesc şi lucrarea supranaturală. Efortul omenesc poate reuşi numai dacă dispune de o putere mai mare decât rezistenţa mediului.

Rezidirea templului Domnului şi refacerea ţării pustiite după anii de robie constituie primul cadru în care nu puterea şi efortul omenesc aveau să primeze. Munca omului poate fi zadarnică, dacă nu se desfăşoară într-un context în care aceasta să fie ocrotită, iar rodul acestei munci să fie păstrat în siguranţă. Aflată permanent sub ameninţarea năvălirilor străine, lucrarea meşterilor era mereu în pericol. Intervenţia divină de ocrotire trebuia luată în calcul. Rămăşiţa de oameni întorşi din robie constituia o forţă prea slabă pentru a asigura protecţia corespunzătoare. Istoria trecutului arăta către Dumnezeu ca singurul ocrotitor al poporului Său.

Israel avea nevoie şi de o refacere spirituală, care era tot atât de importantă ca rezidirea cetăţilor şi caselor. Motivul plecării în robie fusese tocmai decăderea spirituală, iar trecerea timpului nu adusese îmbunătăţiri majore credinţei şi ascultării de Dumnezeu. În mod deosebit, rezidirea religioasă era opera lui Dumnezeu.

Devenirea lui Israel poate fi luată ca o imagine, sau parabolă, a refacerii mântuitoare a întregului neam omenesc. Mântuirea oamenilor de pretutindeni este prin excelenţă o lucrare de refacere a Duhului Sfânt.

Succesul la un pas de tine:

Ai încercat de multe ori să schimbi anumite lucruri în viaţă, dar ai constatat că după o vreme ai ajuns tot de unde ai plecat. Acordă-I acum o şansă lui Dumnezeu!

Ai mai putea citi si aceste materiale:

Frate de sânge cu Iuda Iscarioteanul

  „Poate orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă? Nu este ucenic mai presus decât învăţătorul său; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul său.” (Luca 6:39) Este Vinerea Mare. Cu peste 2.000 de ani în urmă, un om a luat o decizie în inima sa, care avea să schimbe cursul istoriei, atât a umanităţii, cât și a istoriei sale personale. „Ești o Iudă!” i se spune astăzi celui care repetă greșelile strămoșului său din Israelul antic. Iuda Iscarioteanul, căci despre el vorbim, reprezentant al tipologiei isteţului subversiv și trădător, este condamnat pe vecie să sufere oprobriul istoriei pentru oricât ar ţine ea. Portretul său a părăsit cercul credincioșilor și a intrat în mentalul colectiv, unde nimeni nu caută să îl înţeleagă deplin. Ideea că am putea împărţi trăsături de caracter cu acest personaj care L-a trădat pe Iisus nu încape în imaginaţia colectivă. Nimeni nu vrea să fie ca el sau să aibă prieteni ca el. Cu toate acestea, „umanitatea sa era perfect autentică și este absolut identică cu a noastră, (…) iar personalitatea sa relevă o condiţie mentală foarte similară conștiinţei obișnuite a oamenilor de azi”, apreciază profesorul Uraguchi, de la Universitatea de…

Semnele Timpului.ro