Devoțional zilnice

Zidul Berlinului

Zidul a fost isprăvit în a douăzeci şi cincea zi a lunii Elul, în cincizeci şi două de zile. Când au auzit toţi vrăjmaşii noştri, … au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. – Neemia 6:15-16

Scriu meditaţia noastră pentru astăzi în timp ce sunt în trecere prin Berlin, Germania. Aceasta îmi amintește de o serie de evenimente istorice asociate acestui oraș. De exemplu, în 1871, Otto von Bismarck a integrat statele germane într-un puternic Imperiu German, sub conducere prusacă, cu capitala la Berlin. Cu mai puţin de un secol mai târziu, cel de-al Doilea Război Mondial a împărţit ţara în două – Germania de Vest și Germania de Est – și a divizat Berlinul în două mari sectoare. În 1961 a început construcţia Zidului Berlinului pentru a stopa exodul din partea de est a orașului spre cea de vest. Dar pe 9 noiembrie 1989, zidul a început să fie dărâmat, ca simbol al reunificării orașului și a ţării și ca demonstraţie a faptului că războiul rece se apropia de sfârşit.

În timp de Zidul Berlinului separa orașul Berlin, despărţindu-și locuitorii în acele două secţiuni, Zidul Ierusalimului înconjura orașul Ierusalim, protejându-și locuitorii de înfricoșătorii invadatori. Așa cum am menţionat deja, la sfârșitul războiului rece, Zidul Berlinului a fost demolat pentru a reuni orașul. Dar la sfârșitul captivităţii babiloniene, Zidul Ierusalimului, precum și cetatea, și templul au fost reconstruite. În timp ce căderea Berlinului a avut o semnificaţie istorică majoră, reconstrucţia Ierusalimului a avut o însemnătate profetică majoră.

Cartea Daniel identifică „darea” decretului pentru restaurarea și zidirea din nou a Ierusalimului ca fiind punctul de plecare atât al celor 70 de săptămâni profetice (Daniel 9:24-27), cât și al celor 2 300 de seri și dimineţi profetice (Daniel 8:14). Acel punct de plecare este toamna anului 457 î.Hr., cu darea decretului lui Artaxerxe în cel de-al șaptelea an al domniei lui (Ezra 7). Studii de încredere au identificat aceste perioade de timp ca reprezentând 490 de ani și 2 300 de ani, ducându-ne la timpul când Mesia va fi „stârpit” sau crucificat (Daniel 9:26) și, respectiv, la timpul când El va începe să cureţe sanctuarul ceresc (Daniel 8:14; Evrei 9:23).

Împlinirea acestora și a multor altor profeţii biblice confirmă că Dumnezeu este la cârma istoriei omenirii, conducând răbdător omenirea către punctul culminant: cea de-a doua venire a lui Hristos!